nauczanie Kościoła, papieże, etc.

Niemcy: Biskup za łączeniem rodzin uchodźców

Abp S. Heße z Hamburga za łączeniem rodzin uchodźców w Niemczech Arcybiskup Stefan Heße (Hamburg) uważa za konieczne zezwolenie uchodźcom w Niemczech na dołączenie do nich ich bliskich krewnych. Podczas spotkania Centralnego Komitetu Katolików w Niemczech Odniósł się do obowiązującego rozporządzenia o zawieszeniu łączenia rodzin i określił je jako etycznie i konstytucyjnie ?wątpliwe?. Hesse jest odpowiedzialny…

Kościół katolicki zwalcza handel ludźmi w Myanmar w Birmie

Papieska pielgrzymka do Birmy: Kościół katolicki zwalcza handel ludźmi w Myanmar w Birmie Papież Franciszek przybędzie 27 listopada br. z pielgrzymką do Birmy. Katolicy stanowią w tym kraju nieco ponad jeden procent populacji, większość z nich żyje w najbiedniejszych, wiejskich regionach. Wśród najważniejszych priorytetów Kościoła jest zapewnienie młodym ludziom możliwości kształcenia i zatrudnienia, z których…

„Plan Marshalla” dla Afryki dla zatrzymania masowej migracji

Unia Europejska: inwestycyjny ?plan Marshalla? dla Afryki Unia Europejska rozpoczyna wcielanie w życie bezprecedensowego planu inwestycji w Afryce. Ma on na celu stworzenie, przez rozwój gospodarczy, takich warunków bytowych na tym kontynencie, by zapobiegać migracji jego mieszkańców do Europy. – Nie chcemy znów być bezsilni wobec fali migrantów – tłumaczy przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani…

Abp Bernardito Auza (Watykan) w ONZ: o korzeniach przyczyn niewolnictwa

Abp Auza w ONZ o korzeniach przyczyn niewolnictwa Międzynarodowa wspólnota musi wspólnie pracować Arcybiskup Bernardito Auza, Stała Misja Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, wezwał 21 listopada 2017 r., by wspólnota międzynarodowa podjęła działania zmierzające do likwidacji niewolnictwa, konfrontując wszystkie jego ekonomiczne, środowiskowe, polityczne i etyczne przyczyny, podkreślając znaczenie zapobiegania i zakończenia wojen i…

Papież dla Ukrainy: pół miliona uchodźców objętych pomocą papieską

Pół miliona uchodźców na Ukrainie objętych pomocą papieską Trwa akcja humanitarna ?Papież dla Ukrainy?, korzystająca ze środków zebranych w całej Europie na apel Ojca Świętego. W jej ramach specjalne zimowe wsparcie dotrze do pół miliona uchodźców z obszarów objętych działaniami zbrojnymi, a przebywających w strefie sąsiadującej z terenami Donbasu, które znajdują się pod kontrolą prorosyjskich…

Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Pokoju: danie szansy ubiegającym się o azyl wymaga strategii

Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Pokoju: danie szansy ubiegającym się o azyl wymaga strategii O strategię łączącą cztery działania: przyjmowanie, chronienie, promowanie i integrowanie ? zaapelował papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Pokoju, który co roku obchodzony jest 1 stycznia. Orędzie zostało zatytułowane: ?Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju?.…

Abp Jurkovič w ONZ: godność ubiegających się o azyl

Abp Jurkovič w ONZ: godność ubiegających się o azyl Międzynarodowa ochrona azylantów nie powinna być pojęciem abstrakcyjnym, lecz dynamicznym działaniem celem zapewnienie godności i bezpieczeństwa osób. Z takim przekonaniem 17 i 18 października zabierał dwukrotnie głos stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie. Abp Ivan Jurkovič wyraził sprzeciw wobec sztywnych zasad i zbyt długich…

Abp Jurkovič wzywa do dalekowzrocznego porozumienia ws. migracji

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie abp Ivan Jurkovič zaapelował o bardziej dalekowzroczną politykę ws. migracji i praw człowieka. ONZ pracuje nad umową międzynarodową, zwaną „globalnym paktem” (global compact), która ma na celu wypracowanie listy zasad i zobowiązań dotyczących wszystkich aspektów migracji w świecie. Na pierwszej konsultacji tematycznej w tej sprawie nt. „Praw człowieka wszystkich migrantów,…

Watykan uruchomił nową stronę internetową o migrantach i uchodźcach

Sekcja ds. migrantów i uchodźców watykańskiej Dykasterii ds. Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka uruchomiła stronę internetową Działająca od 1.01.2017 r. nowa Dykasteria ds. Promocji Integralnego Rozwoju Ludzkiego udostępniła nową witrynę internetową dostępną w pięciu językach, poświęconą migrantom i uchodźcom. Sekcja Migrantów i Uchodźców Dykasterii pomaga Kościołowi na całym świecie wspierać tych, którzy są przesiedleni z powodu…

Papież Franciszek w przeddzień Międzynarodowego Dnia Romów

Konferencja o Romach w Watykanie Ojciec Święty zachęca osoby zebrane w Rzymie na specjalnej konferencji o sytuacji Romów w Europie ?do znalezienia rozwiązań, które pozwolą obalić bariery przeszkadzające tym ludziom w korzystaniu z ich podstawowych praw i wypełnianiu własnych obowiązków?. Takie przesłanie Franciszek przekazał uczestnikom wydarzenia poprzez watykańskiego Sekretarza Stanu, kard. Pietro Parolina. Na samym…