Niemcy: Biskup za łączeniem rodzin uchodźców

Abp S. Heße z Hamburga za łączeniem rodzin uchodźców w Niemczech Arcybiskup Stefan Heße (Hamburg) uważa za konieczne zezwolenie uchodźcom w Niemczech na dołączenie do nich ich bliskich krewnych. Podczas spotkania Centralnego Komitetu Katolików w Niemczech Odniósł się do obowiązującego rozporządzenia o zawieszeniu łączenia rodzin i określił je jako etycznie i konstytucyjnie ?wątpliwe?. Hesse jest odpowiedzialny…

Kościół katolicki zwalcza handel ludźmi w Myanmar w Birmie

Papieska pielgrzymka do Birmy: Kościół katolicki zwalcza handel ludźmi w Myanmar w Birmie Papież Franciszek przybędzie 27 listopada br. z pielgrzymką do Birmy. Katolicy stanowią w tym kraju nieco ponad jeden procent populacji, większość z nich żyje w najbiedniejszych, wiejskich regionach. Wśród najważniejszych priorytetów Kościoła jest zapewnienie młodym ludziom możliwości kształcenia i zatrudnienia, z których…