Kościół katolicki zwalcza handel ludźmi w Myanmar w Birmie

Papieska pielgrzymka do Birmy: Kościół katolicki zwalcza handel ludźmi w Myanmar w Birmie Papież Franciszek przybędzie 27 listopada br. z pielgrzymką do Birmy. Katolicy stanowią w tym kraju nieco ponad jeden procent populacji, większość z nich żyje w najbiedniejszych, wiejskich regionach. Wśród najważniejszych priorytetów Kościoła jest zapewnienie młodym ludziom możliwości kształcenia i zatrudnienia, z których…

Cyrkowcy podczas środowej audiencji generalnej u papieża Franciszka

Podczas środowej audiencji ogólnej (22.02.2017 r.) papież Franciszek przywitał członków Cyrku Rony Roller. Akrobaci zaprezentowali krótki program z pokazami ognia, tancerzami i inni klownami, bawiąc w ten sposób nie tylko Papieża, lecz wszystkich zgromadzonych na audiencji. Ojciec Święty dziękując za ich występ powiedział: „Robicie coś pięknego!” „Piękno kieruje nas do Boga” – kontynuował Papież –…