Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia

Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzeniaOrędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2010 1. Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku pragnę złożyć najgorętsze życzenia pokoju wszystkim wspólnotom chrześcijańskim, rządzącym państwami i ludziom dobrej woli na całym świecie. Wybrany przeze mnie temat tego XLIII Światowego Dnia Pokoju, brzmi: Jeśli chcesz krzewić pokój,…

Św. Bonawentura piewcą stworzenia

Św. Bonawentura piewcą stworzenia Spotkanie z mieszkańcami Bagnoregio, 6 września 2009 r. […] Św. Bonawentura był nie tylko poszukiwaczem Boga, ale także piewcą stworzenia na modłę serafinów, który naśladując św. Franciszka, nauczył się ?chwalić Boga we wszystkich stworzeniach i przez wszystkie stworzenia?, w których ?jaśnieje wszechmoc, mądrość i dobroć Stwórcy? (Itinerarium mentis in Deum I,…

Orędzie Kardynała Sekretarza Stanu na XXVIII Światowy Dzień Turystyki

Orędzie Kardynała Sekretarza Stanu Tarcisio Bertone w imieniu Ojca Świętego na XXVIII Światowy Dzień Turystyki (2007) Szanowny Pan dr Francesco Frangialli Sekretarz Światowej Organizacji Turystyki Szanowny Panie, 27 września będziemy obchodzić Światowy Dzień Turystyki. Z tej okazji Ojciec Święty pragnie, za moim pośrednictwem, przekazać Panu swoje serdeczne pozdrowienie z życzeniami, by to wydarzenie wpłynęło na…