Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia

Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzeniaOrędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2010 1. Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku pragnę złożyć najgorętsze życzenia pokoju wszystkim wspólnotom chrześcijańskim, rządzącym państwami i ludziom dobrej woli na całym świecie. Wybrany przeze mnie temat tego XLIII Światowego Dnia Pokoju, brzmi: Jeśli chcesz krzewić pokój,…