Spotkanie kapelanów lotnisk i biur pielgrzymkowych

Na warszawskim lotnisku im. F. Chopina na Okęciu odbyło się spotkanie kapelanów lotnictwa cywilnego z większości lotnisk w Polsce i kierowników biur pielgrzymkowych, współpracujących z kapelanią lotniska w Warszawie. Była okazja do wymiany doświadczeń w ciągle rozwijającym się duszpasterstwie turystycznym, które ma swoje szczególne miejsce na lotniskach. Ciagle wzrastająca liczba pielgrzymów udających się do sanktuariów…

Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim w sprawie uchodźców i migrantów

Oświadczenie Rady Społecznej w sprawie uchodźców i migrantów, 11.1.2017 Według Konwencji Genewskiej z 28.VII.1951 r. o statusie uchodźców i dołączonym doń Protokole Nowojorskim z 31.01.1967r. ?uchodźcą jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest…