Biskupi z Afryki Północnej obradują na temat migracji i młodzieży

Biskupi Afryki Północnej debatują o mniejszościach chrześcijańskich w krajach muzułmańskich, uchodźcach i młodzieży Pólnocnoafrykańska konferencja biskupów CERNA w dniach 11-15 listopada br. w Tunisie zajmowała się życiem chrześcijan w krajach z większością muzułmańską, uchodźcami i duszpasterstwem młodzieży. Gościem konferecnji był biskup z Sycylii. Niezwykle poruszające było wystąpienie Georges Bugeja – wikariusza apostolskiego z Trypolisu i…