XXXIII Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę, 4-5 marca 2017 r.

XXXIII Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę sięga korzeniami lat stanu wojennego 1981-1983 r. w Polsce. Wówczas na Jasnej Górze odnajdywało swoje miejsce wiele nowych pielgrzymek, wcześniej nieobecnych z grup zawodowych, środowiskowych, zakładów pracy, szkół, z wielu miast i wsi. Duszpasterstwa różnych zawodów pielgrzymowały do Matki Bożej Częstochowskiej –…