Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców

Przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła katolickiego podpisali 30.06.br. w Warszawie wspólne przesłanie w sprawie uchodźców. W kontekście 1050. rocznicy przyjęcia chrztu przez naród polski fakt podpisania wspólnie wypracowanego stanowiska wobec problemu uchodźców w Europie i Polsce jest ważnym i pięknym świadectwem ekumenicznej jedności i chrześcijańskiej wrażliwości. To ważne, że zawarte w przesłaniu stanowisko nie odnosi się do stanowisk…