Centrum Informacyjno-Doradcze dla Cudzoziemców w Gdańsku dla zagrożonych społecznym wykluczeniem

Centrum Informacyjno-Doradcze dla Cudzoziemców to nowy projekt Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Swoim działaniem obejmie 150 osób pochodzących głównie z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Rosji, które są zagrożone społecznym wykluczeniem. Zakres oferowanej pomocy dotyczy przede wszystkim załatwiania spraw urzędowych, regulacji związanych z pobytem w Polsce, adaptacji do nowych warunków życia, poszukiwania odpowiedniej pracy oraz przygotowania stosownych dokumentów…